Inkluderingsdager

Jobber du med eller er engasjert i å skape et samfunn med plass til alle? Inkluderingsdagene er en lavterskel, månedlig møteplass for deg.

BLI MED!

Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers. Her møter du veiledere og saksbehandlere i kommunen. Du blir kjent med gründere og sosiale entreprenører, folk som jobber i frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor, forskere og akademia, eller andre som ønsker å være en ressurs i inkluderingsarbeidet.

Hvor er det inkluderingsdager?

Image

Oslo

Lokale partnere: SoCentral, Kybri og Sparebankstiftelsen DNB

Kontaktperson: Mette Øinæs Habberstad, mette@socentral.no

Vil du få invitasjoner til inkluderingsdagene?

Deltakelse er åpen for alle!

Du kan delta hver gang, eller når det passer best for deg.

Vi tilrettelegger for digital deltakelse så lenge det er nødvendig. På youtube finner du opptak fra noen av de digitale inkluderingsdagene.

Meld deg på epostlista her - og husk å sjekke om den første eposten kan ha havnet i søppelpost!

Arrangementer

date_range
OSLO 11.november

Medborgerskap og områdeutvikling
Bydel Grorudhar gjennomført et borgerpanel med et tilfeldig utvalg av sine innbyggere for å høre hva de t
enker om hvordan  kan involvere og samarbeide med innbyggerne sine for å utvikle Romsås til et tryggere og bedre sted å bo?

Påmelding
Fysisk på Sentralen
09:00 - 11.00

date_range
OSLO 3.desember

Nordiske inkluderingsdager
På Nordisk inkluderingsdag vil vi løfte frem eksempler på kraftfulle samarbeid med særlig fokus på å nå bærekraftsmål nummer 10; mindre ulikhet. Vi vil se på hva som kjennetegner gode samarbeid på tvers av landegrenser, fagområder og privat, offentlig og frivillig sektor.

Arrangementet er dessverre avlyst

 

date_range
ØSTFOLD 30. september

Muligheter og hindringer for arbeidsinkludering i Østfold
Fysisk samling på
Senter for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap,
Tolbodbrygga 1, Fredrikstad
Påmelding nyhetsbrev
09:00 - 11.00

date_range

Arrangementet er avlyst
Ta kontakt med
mathilde@kybri.no

Hva skjer på en vanlig inkluderingsdag?

Temaene på inkluderingsdagene er ulike fra gang til gang, men vi har alltid en blanding av faglige innledninger og workshop, etterfulgt av en gratis lunsj. I Oslo er det nå også mulig å delta på Zoom.

Program

08.45 - 09.00: Registrering og kaffe
09.00 - 10.00: Innledninger om dagens tema
10.00 - 11.00: Workshop
11.00 - 12.00: Lunsj og mer prat, hvis du har tid

Tema har for eksempel vært deltakelse og tilhørighet for eldre, bærekraftige og grønne arbeidsplasser, medvirkning og nye samarbeid, eller ungdom og psykisk helse.

Team inkluderingsdag

Hvem står bak inkluderingsdagene?

Inkluderingsdagene startet i 2016. I prosjektteamet i Oslo finner du Mette Øinæs Habberstad, Marie Harbo Dahle (i permisjon) og Samra Tarabie i SoCentral, og Mathilde Blichfeldt Mjønes i Kybri. Vi utvikler inkluderingsdagene i Oslo, og støtter oppstarten av nye inkluderingsdager i resten av Norge.

Inkluderingsdagene i Oslo og etableringen av flere inkluderingsdager i Norge utvikles i samarbeid med og støttes av Kavlifondet og Sparebankstiftelsen DNB.

Kontakt

Send epost til Mette hvis du vil samarbeide, eller har ideer og innspill til inkluderingsdagene. Vi vil gjerne høre fra deg!

Utvikles i samarbeid med og støttes av

Bilder på denne nettsiden er tatt av Nabeeh Saman, Olav Helland (for inkluderingsdagene) og Chris Nyborg (på Wikimedia Commons)